7T-MRI

Dit is de website van het 7T-MRI-project van vijf Vlaamse Universiteiten (KUL, UGent, UA, VUB en UHasselt) en vier Universitaire Ziekenhuizen (UZ Leuven, UZ Gent, UZ Antwerpen en UZ Brussel)

Project

De onderzoeksinfrastructuur bestaat uit een zeer sterke MRI scanner met een veldsterkte van 7 tesla (T). Hiermee willen we ziektes als o.a. dementie, epilepsy, kraakbeendegeneratie, nieraandoeningen en tumoren beter leren verstaan en de behandeling beter sturen.  7T MRI heeft een aantal voordelen zoals een hoger signaal, beter weefsel contrast en superieur onderscheid tussen metabolieten. Traditionele lage signaal MR toepassingen zoals het bestuderen van moleculen andere dan water en vet (bv. glucose), of andere atomen dan protonen (bv. natrium, fosfor, deuterium) profiteren enorm van de hogere veldsterkte. Dit leidt tot een beter inzicht in metabole processen voor vroege en accurate diagnoses en efficiĆ«ntere therapie. 

Het veel sterkere MRI signaal van een 7T scanner maakt het ook een veel meer gedetailleerde studie mogelijk van alle aspecten van de anatomie en functie van de normale hersenen.

Er zijn echter ook uitdagingen bij het gebruik van een 7T MRI scanner die dit project wil aanpakken om het potentieel dat hierboven werd beschreven te ontsluiten.

Dit project behelst een samenwerking tussen de 5 Vlaamse universiteiten en de 4 Vlaamse universitaire ziekenhuizen. 

The research infrastructure of the 7t-MRI-project consists of a powerful MRI scanner with a magnetic field strength of 7 tesla (T) to improve management of e.g. dementia, epilepsy, cartilage degeneration, muscle fatigue, kidney disease and tumors of different organs. Such a 7T MRI has a number of advantages over standard MRI scanners used in clinical routine: e.g. higher signal, better tissue contrast and superior metabolite differentiation. Traditional low MRI signal applications like imaging of molecules other than water and fat (e.g. glucose), or atoms other than protons (e.g. sodium, phosphorus and deuterium) profit enormously from the higher field strength. This promotes insights into metabolic processes for early and precise diagnosis and better therapy management. 

The much stronger MRI signal at 7T MRI also allows a much better measurement of every aspect of normal brain function and anatomy.

But 7T MRI scanners are complex and a number of challenges remain to be addressed by this project to uncover the potential described above.

This project concerns a collaboration between all 5 Flemish Universities and 4 University Hospitals in Flanders.

Over ons

Het 7T-MRI-project is een samenwerking tussen de vijf Vlaamse universiteiten en de 4 Universitaire Ziekenhuizen.

Contact

info@7t-mri.be